Nej till fem fritidshus i Västergarn

En person som vill bygga fem fritidshus vid Ammor i Västergarn får nej också från länsstyrelsen, som håller med byggnadsnämnden om att det inte är lämpligt med fler fritidshus på den aktuella platsen.

Enligt länsstyrelsen kommer de fem fritidshusen att strida mot mönstret i den övriga bebyggelsen och de värden som riksintresset omfattar kommer skadas påtagligt av de föreslagna husen.

Den person som tänkt bygga de fem husen tycker dock att lokaliseringen inte strider mot övrig bebyggelse och hänvisar bland annat till att flera bygglov godkänts på ett närliggade område där mönstret i bebyggelsen är på ett liknande sätt.