Vill ha mindre bussar i lokaltrafiken

Utöka kollektivtrafiken på Gotland med mindre storlek på bussarna, föreslår en Visbybo i ett medborgarförslag.

Förslagsställaren anser - inte minst för miljöns skull - att det är lämpligt med mindre bussar på de linjer som inte har så många resenärer.

Idag är den gotländska kollektivtrafiken allt annat än tillfredsställande, dels går bussarna för sällan och ofta finns inga busslinjer där tänkta resenärer bor, påpekar personen bakom medborgarförslaget.

Visbybon tycker också att tv-utbudet och möjligheterna till internet-uppkoppling för patienter på Visby lasarett borde förbättras. Idag finns bara tre tv-kanaler att välja på, SVT1, SVT2 och TV4.