Läkare vill vara ekonomiskt oberoende

Flera gotländska läkare finns med bland distriktsläkare över hela landet som i en annons går till angrepp mot att det finns stora kommersiella intressen som bland annat styr deras fortbildning.

En lång rad distriktsläkare över hela landet har undertecknat en annons där de vill uppmärksamma de skevheter som de tycker finns i forskning och rapportering av forskningsresultat - när det är kommersiella intressen med i bilden. Två av dem är de gotländska läkarna Krister Dahlman och Tomas Lundh. Som läkare vill de ”skapa tryck” - på kollegor som de tycker sitter i knät på läkemedelsindustrin. De tycker till exempel inte om de luncher som då och då arrangeras på Gotland för läkare som får information från läkemedelsbolagen.