Folkpartister oroas av oljetransporter

De ökade oljetransporterna i Östersjön, som vi berättat om tidigare, oroar många folkpartister.

Det är Ryssland som gör kraftiga investeringar till nya transportlösningar och Primorsk längst in i finska viken blir den nya utskeppningshamnen.

”Med tanke på det redan känsliga läget i Östersjön är givetvis en tiofaldig ökning av oljetransporterna djupt oroande”, tycker Anita Brodén som är ledamot av miljö- och jordbruksutskottet.

Brodén tänker ta upp frågan på en konferens som börjar i Finland idag.