Delade åsikter om hus i Västergarn

Länsstyrelsen avslår en grannöverklagan angående en husfasadändring vid Paviken i Västergarn.

Byggnadsnämnden har tidigare sagt ja till det aktuella huset som just nu byggs, men grannarna överklagade eftersom husägarna ändrat från träfasad till putsad fasad. Enligt de överklagande garnnarna skulle en grå träfasad passa bättre in i den känsliga naturen vid Paviken än ett kalkstenshus.

Men länsstyrelsen anser inte att enbart fasadändringen kan anses olämplig med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden och avslår därför grannarnas överklagan.

Däremot är man på länsstyrelsen mycket tveksamma till om byggnadsnämnden överhuvudtaget borde ha godkänt huset med sin avvikande byggnadshöjd.