Sökte 20 miljoner men fick avslag

Gotlands kommun har fått avslag på sin ansökan till Naturvårdsverket om drygt 20 miljoner kronor i bidrag till ett klimatinvesteringsprogram.

Däremot beviljar Naturvårdsverket kommunen bidrag på sammanlagt högst 500 000 kronor till en informationsinsats för ökat bussåkande. Pengarna ska betalas ut fram till 2011.

I sin slutrapport ska Gotlands kommun visa att informationssatsningen har uppnått de minskade utsläpp av koldioxid och övriga växthusgaser som man angett i sin ansökan.