Mp vill ha högre kilopris för soporna

Miljöpartiet har idag lagt fram ett förslag till ändringar i soptaxan. Det förslag som tekniska nämnden enats om uppmuntrar inte till fortsatt källsortering, anser partiet.

Miljöpartisterna vill ha en lägre fast avgift och ett högre pris per kilo för dom sopor som lämnas.

På så sätt kommer hushållen att fortsätta att sortera sina sopor bättre, tror miljöpartisterna.