Stopp för flytt till Klostergården

Social- och omsorgsnämnden inför inflyttningsstopp på äldreboendet Klostergården i Roma.

Anledningen till inflyttningsstoppet, som införs från den första oktober, är att boendemiljön vid Klostergården kritiserats hårt. Boendestandarden är så låg att de boende inte anses kunna leva ett självständigt eller värdigt liv. Det är främst bristen på egen toalett som lett till den bedömningen.

På sikt ska äldreboendet vid Klostergården i Roma ersättas med ett nygge med 50 platser. Enligt planerna ska nybygget vara klart 2010/11.

Även på Östersol i Katthammarsvik finns brister i boendemiljön. Här drar kommunen nu ner antalet platser och hoppas att någon privat intressent ska ta över och bygga om verksamheten.