Skolpolitiker vill ha ordningsomdömen

Gotlands skolpolitiker har tagit ett steg mot ett införande av ordnings- och uppförandeomdömen i skolorna, efter att frågan godkänts av barn- och utbildningsnämnden.

Den borgerliga majoriteten i nämnden röstade ja till folkpartiets motion om att alla föräldrar på Gotland som har barn i grundskolan och på gymnasiet ska kunna få ett omdöme om hur barnet uppför sig i skolan.

Folkpartisten Sven Bosarfve som är ersättare i barn- och utbildningsnämnden säger att han glad att motionen gick igenom, ”inte minst för svaga barn som kan få en lugnare studiemiljö”.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet röstade nej till motionen. Nämndledamoten Brittis Benzler (v) säger att hon inte tror att lärarna i grunden har någon kompetens att bedöma barnens social utveckling, utan att det istället behövs kunskaper i hur man bemöter stökiga elever

Slutligt beslut om ordningsomdöme i skolorna ska tas av Gotlands kommunfullmäktige.