Svartbygge i Anga måste rivas

Ett fritidshus vid Boters i Anga måste rivas, har byggnadsnämnden bestämt. Fritidshuset är byggt utan bygglov.

Byggnadsnämnden vill att ägaren förutom att riva huset också måste betala närmare 27 000 kronor i byggnadsavgift.

Byggnadsnämndens ordförande Lars Thomsson säger att huset måste bort, eftersom det annars skulle betyda att man kan köpa sig fri.