Landshövdingen vill ha skilda roller

Landshövding Marianne Samuelsson ger sig nu in i debatten om länsstyrelsens funktion och frågan om ett samarbete med kommunen.

Landshövdingen förklarar att rätten att överklaga finns inskriven i den svenska grundlagen och tillhör de mänskliga rättigheterna.

Länsstyrelsen är skyldig att göra en saklig och oberoende prövning av alla överklaganden. Då vore det fel att först samarbeta med kommunen, anser landshövdingen. Här är länsstyrelsens uppdrag att se till att kommunens beslut kommit till på rätt sätt utifrån de lagar och regler som finns.