Äldre nöjda med omsorgen

Allt fler äldre och vårdberoende på Gotland är nöjda med den service och det bemötande de får. Det visar den årliga brukarenkät som social- och omsorgsförvaltningen genomfört.

Undersökningen visar att 90 procent av de som får hemtjänst, bor i seniorboende eller har personlig hjälp är nöjda.

Av enkäten framgår också att de som har kommunal hemtjänst är mer nöjda än de som får hjälp av privata hemtjänstföretag.

När det gäller verksamheten vid de särskilda boendena är det tvärt om. Här är vårdtagarna mer nöjda vid de privata seniorbostäderna än vid de kommunala.