För och emot gasledningen

Ja och nej till Slite som bas för gas
Den tänkta gasledningen i Östersjön var ämnet för en mini-duell mellan moderate riksdagsledamoten Rolf K Nilsson, försvarsutskottet och den tidigare försvarsministern, socialdemokraten Thage G Peterson.
De kommenterade också bolaget Nord Streams önskan att ha Slite som knutpunkt för gasbygget.
Hör debatten här: