Ks godkände Snäckutbyggnad

Vid kommunsstyrelsens möte i dag godkände politikerna förslaget till detaljplan för Snäcks camping.

Planen innebär en kraftig utbyggnad av framförallt stugor och husvagnsplatser.

Vänsterpartiet protesterade mot planen eftersom de anser att den inskränker allmänhetens möjligheter att ströva i området längs havet.

De tycker också att området ska ges en trevlig karaktär med hög kvalitet och genomtänkt bebyggelse. Vänsterpartiet vill också ställa högre krav på byggnadernas fasader. Partiet är också emot att det byggs inom strandskyddat område.

Vänsterpartiets förslag röstades dock ner med siffrorna 13-2.