Få människor störs av vindkraftljud

Det är ganska få människor som besväras av ljuden från vindkraftverk, men ljudet kan vara störande i vissa situationer och väderförhållanden.

Det framgår av en studie vid Göteborgs universitet där 1 000 personer som bor nära något av landets nära 800 vindkraftverk svarat på hur de upplever kraftverkens svischande, vinande och dunkande.

Av dem som lever med en ljudnivå strax under Naturvårdsverkets norm på 40 decibel för vindkraftverk, svarade 14 procent att de var ganska störda eller mycket störda av ljudet, uppger Sveriges Radio Jämtland.