Datainspektionen kontrollerar kommunen

Datainspektionen gör kontroller hos Gotlands kommun och ett privat företag på ön.
När inspektionen gör ett besök innebär det oftast att företagen går igenom sina datorer och då är halv jobbet redan gjort enligt Oskar Öhrström, som är jurist vid datainspektionen.

Främst tänker han kontrollera att Gotlands kommun följer personuppgiftslagen PUL och att det inte finns några onödiga uppgifter i dataregistren.