Bevattningsförbud från helgen

Gotlands kommun har beslutat att införa bevattningsförbud över hela Gotland från och med lördag den 16 juni.

Det innebär att det är förbjudet att vattna trädgården och tvätta bilen med slang.

Bevattningsförbudet gäller bara för de som är anslutna till det kommunala vattenledningsnätet.

Kommunen uppmanar dessutom till återhållsamhet när det gäller vattenanvändningen på grund av torkan och de låga vattennivåerna.