Kritiserad byggnadsnämnd får rätt

Det var direkt olämpligt av byggnadsnämnden att skicka ut en fråga om bygglov strax innan jul och kräva svar direkt efter nyår. Det tycker länsstyrelsen som ändå anser att det var rätt av byggnadsnämnden att bevilja bygglovet för ett pumphus på Kustparken i Fårösund.

I början av januari i år gav byggnadsnämnden företaget Utvakten rätt att bygga ett drygt sex kvadratmeter stort pumphus på Kustparken i Fårösund. Byggnadsnämnden konstaterade att inga grannar hade haft synpunkter på bygglovet.

Men fastighetsbolaget Diös och Kuylenstierna överklagade beslutet och ville att pumpstationen, som nu har byggts, borde monteras ner och föras bort.

Bland annat ansåg Diös och Kuylenstierna att de fått för kort tid på sig att svara innan beslutet togs, den 12 januari. På den punkten får de rätt av länsstyrelsen.

Byggnadsnämndens brev var daterat den 19 december och svarstiden sattes till den 3 januari. Länsstyrelsen konstaterar att i bästa fall var brevet framme den 20 december och i sämsta fall den 27. Det innebär att bolaget hade mellan tre och sex arbetsdagar på sig för att skriva ett yttrande om bygglovet. Något som enligt länsstyrelsen även i vanliga fall är en mycket kort tid. Men med hänsyn till att svarstiden inföll under en tid på året då många tar ledigt från jobbet får byggnadsnämndens förfarande anses vara direkt olämpligt, skriver länsstyrelsen som ändå godkänner byggnadsnämndens hantering. Diös och Kuylenstierna fick faktiskt yttra sig och byggnadsnämnden väntade en vecka innan de beslutade om bygglovet för pumpstationen.

Diös och Kuylenstierna tyckte i överklagandet också att pumpstationen stör sikten mot havet för den så kallade Pjäshallen som ska bli bostäder och att stationen strider mot den gällande detaljplanen.

Här tycker länsstyrelsen att pumphuset uppenbart är oförenligt med den nuvarande detaljplanen eftersom det är uppfört på mark som inte får bebyggas. Men eftersom pumphuset inte är så stort, drygt sex kvadratmeter, tycker inte länsstyrelsen att det stör så mycket utan avvikelsen från detaljplanen betraktas som mindre.

Ytterligare en detalj är att när bygglovet för pumphuset kom i januari gällde en gammal detaljplan där den så kallade Pjäshallen fortfarande skulle användas till kontor eller industriverksamhet. Två månader senare ändrade byggnadsnämnden detaljplanen så att Pjäshallen skulle kunna göras om till bostäder. Egentligen borde inte ett pumphus få ligga så nära en bostad som den gör nu, tjugo meter, men länsstyrelsen tycker inte att störningarna från pumphuset kommer att vara så stora.

Därför avslår länsstyrelsen Diös och Kuylenstiernas överklagande och godkänner alltså byggnadsnämndens bygglov för pumphuset på Kustparken i Fårösund.