Folkan vill starta filmutbildning

Gotlands läns folkhögskola vill starta en ny filmutbildning i Fårösund. Samtidigt dras Folkhögskolan med ekonomiska problem och har begärt mer pengar av Gotlands kommun.

Kommunstyrelsen har ställt sig positiv till att bidra med pengar till Folkhögskolan.

Folkhögskolan har i ett par år redan en utbildning för hantverkare inom film- och TV-produktion.