Campingvärd missar poolpengar

Gotlands kommun har beslutat om att ge bidrag på 2,5 miljoner kronor för att det ska byggas tre nya utomhusbassänger på ön. Börje Svensson som driver Burgsviks camping har precis lagt ned 1,5 miljoner på en ny bassäng. 
Men eftersom den poolen redan finns så får han inget bidrag:

På Burgsviks camping påbörjades grävningsarbetena för poolen  redan i höstas. För att kunna få bidrag av kommunen får arbetena inte vara påbörjade före 22 februari i år.

Börje Svensson tycker att det är tråkigt att han inte kan få del av kommunens bidrag. I så fall hade han kunnat lägga pengar på andra investeringar i campingen i Burgsvik.