Förbryllande stolphål på Norderstrand

En rad stolphål som hittats på Norderstrand förbryllar arkeologerna. Det är i samband med att området exploateras som hålen hittats.

Hålen är snyggt och prydligt fodrade med flata kalkstenar, med cirka fem meters mellanrum, och själva stolparna har varit omkring 40 centimeter och därmed alldeles för tjocka för att det skulle varit stängsel för djur.

Arkeologerna har hittat träbitar i några av hålen som de har skickat på analys för att om möjligt få veta hur gamla stolparna kan ha varit.