Elavbrott på lördagskvällen

Den hårda blåsten på lördagskvällen kväll orsakade strömavbrott i Ala, Buttle, Guldrupe och Kräklingbo. Som mest berördes 254 abonnenter av elavbrottet.

Orsaken till strömavbrottet var att en björk blåst ned på en ledning. Strömavbrottet började omkring 20:00 på lördagskvällen och framåt 23:30 var strömmen tillbaka i Ala, Buttle, Guldrupe och Kräklingbo.