Inglasningen är ett fall för länsrätten

Länsrätten skall nu pröva om vissa av lägenhetsinnehavarna på före detta slakteritomten i Visby ska få glasa in sina balkonger eller inte.

Länsstyrelsen sa tidigare nej till inglasning och krävde att alla balkonger på husgavlarna i så fall ska glasas in.

Länsstyrelsen påpekade också att miljön intill Östergravar, ringmuren och världsarvsstaden var särskilt känslig för förändringar.

Lägenhetsinnehavarna, som nu vill glasa in sin balkong, anser att glaset kan minska bullret i lägenheten och ifrågasätter om det är snyggare med balkongskydd och parasoll istället för glas.