Landshövdingen vill ha två hamnar

I ett yttrande till hamnstrategiutredningen pläderar Gotlands landshövding Marianne Samuelsson för färjor både till Nynäshamn och till Oskarshamn.

Landshövdingen Marianne Samuelsson och handläggaren i kommunikationsfrågor Therese Mithander påpekar att det är viktigt för Gotland att ha färjor till såväl Nynäshamn som till Oskarshamn och att person- och godstransporterna sker samtidigt.

Oskarshamn ses som länken mot södra Sverige och vidare ut i Europa och Nynäshamn, som med en bättre kvalitet på väg 73, är en viktig länk till storstockholmsområdet.

Infrastrukturen är en förutsättning för regional utveckling och tillväxt på Gotland, säger landshövdingen Marianne Samuelsson i yttrandet till hamnstrategiutredningen.