Besked om Stångas skolområde

Nu har barn- och utbildningsnämnden bestämt vilket upptagningsområde Stånga skola ska ha från och med nästa år. På onsdagen bestämde nämnden att barnen i Stånga, Burs, Fardhem, Levide, Gerum, Linde och Lojsta socknar ska tillhöra Stånga skola, dit det också kommer att gå skolskjutsar.