Ett nytt försök görs nu i Hablingbo

De omdebatterade planerna på flera vindkraftverk vid Stjups i Hablingbo - som ligger mellan Kvarnåkershamn och Nisseviken - är nu uppe till beslut igen.

Höjden på verken har sänkts och antalet verk har minskats.

Efter omfattande protester mot vindkraftsverken sa regeringen nej till planerna. Men efter ändringar i planerna har ett nytt förslag nu lagts fram för beslut.

Nästa vecka kommer ärendet upp på kommunstyrelsens bord.