Kalkbrott inget för regeringen

Nordkalks planerade kalktäkt vid Ducker i Bunge är inte någon fråga för regeringen, utan miljödomstolen får hantera det själv. Det beslutade regeringen i dag.

Det var naturvårdsverket och länsstyrelsen som anmält ärendet till regeringen, eftersom man tror att ett naturvårdsområde i närheten kan komma att påverkas.

Men regeringen har idag beslutat att inte vidta någon åtgärd, som det heter, och det betyder att miljödomstolen får hantera frågan själv.

Tidigast i slutet av november blir det förhandlingar i miljödomstolen. Och det beslutet kommer troligen att överklagas av någon av parterna, oavsett vad beslutet blir.