Kräver att räddningschefen går

Ett 30-tal anställda inom räddningstjänsten på Gotland har i dag krävt räddningschef Johan Kallums avgång.

De riktar sitt misstroende mot räddningschefens ledarskap, hans bristande insikt i verksamheten och ifrågasätter hans yrkeskompetens.

De anställda hävdar också att Kallums ledarskap lett till att tilliten och respekten försvunnit och att den psykosociala arbetsmiljön påverkats negativt.

De anställda anser att det inte längre finns möjligheter att samarbeta med räddningschefen varför de idag uttalat sitt misstroende mot sin chef.

Ett brev med namnunderskrifter och misstroendeförklaring har i dag lämnats till kommundirektör Bo Dahlöf.