Barkkvastmossan skall skyddas

Den hotade barkkvastmossan ska nu skyddas, enligt ett särskilt åtgärdsprogram. Mossan växer på enstaka platser på Gotland och i några andra län i Sverige.

Barkkvastmossan hotas av skogsbruk och igenväxning med gran.

Länsstyrelsen i Jönköping har nu skickat ut ett förslag på åtgärder på remiss.

Enligt förslaget ska potentiella lokaler inventeras på Gotland, och de ställen där man vet att mossan växer ska följas upp. Andra åtgärder är avverkning eller ringbarkning av gran, och spridning av information om barkkvastmossan.