Kräver kommunen på 40 000 kronor

Barn- och elevombudet kräver ett skadestånd på 40 000 kronor av Gotlands kommun. Bakgrunden är att en elev på norra Gotland blivit både fysiskt och psykiskt kränkt av andra barn på skolan.

Enligt BEO:s utredning kände skolan till att eleven i årskurs fyra, mobbades men satte inte in åtgärder för att få stopp på kränkningarna.

Skolan har i stället ställt stora krav på att pojken skulle agera så fort han blev hånad eller slagen. Därför har Gotlands kommun, som ytterst ansvarig för skolan, inte levt upp till barn- och elevskyddslagen, anser Barn- och elevombudet.