Gårdsnamn försvann i Västerhejde

En lantbrukarfamilj i Västerhejde har fått sitt gårdsnamn borttaget från sin adress och i stället fått ett modernt vägnamn med ett påhittat nummer. Det är familjen Hoas vid Lilla Bjers som en dag fick ett brev med information om att deras nya adress var Sionvägen 8A.

Familjen som odlar och säljer ekologiska grönsaker, använder sig även av gårdsnamnet i sin marknadsföring och tänker fortsätta med det även i framtiden.

Familjen har kontaktat kommunen, men fått till svar att det är den nya adressen.

- På övriga Gotland har man ju gått enligt kriteriet att ta gårdsnamnet om det finns på kartan, plus ett nummer och sockennamn.

Jag förstår inte vad problemet är här, säger Göran Hoas till Radio Gotland.

Anledningen till att det inte skickades ut något brev med förfrågning till Göran Hoasom adressändringen är att byggnadsnämnden tidigare har fatttat beslut om gatunamnet Sionvägen.