Jordburksministern inviger nya djurstallar

Jordbruksminister Eskil Erlandsson kommer till Gotland den 7 november.

Han kommer då bland annat att inviga de nya djurstallarna vid Stafva gård i Barlingbo.

Det är lantbrukarna Odd Norman på Ejmunds gård i Roma och Patrik von Corswant på Stafva i Barlingbo som bildat ett gemensamt bolag och tillsammans byggt nya djurstallar för drygt 1 000 biffrastjurar.

Anläggningen beräknas kosta omkring 20 miljoner kronor.