Hyresgästerna oeniga om hyran

Hyresgästföreningen på Gotland har inte kunnat enas om hur de ska ställa sig till Gotlandshems föreslagna hyreshöjning. Vid  ett internt möte igår kväll fanns olika åsikter.  

Det kommunala bostadsbolaget Gotlandshem med 5200 lägenheter på ön vill höja hyran med 2,9 procent till nästa år, men vad hyresgästföreningen ska svara på det är alltså ännu inte klart.

Den 18 oktober möts hyresgästföreningen och Gotlandshem för att förhandla om hyrorna.