Gotland visas upp för fransk tv-publik

Fransk tv kommer i helgen till Gotland för att uppmärksamma de miljösatsningar som genomförs på ön.

Tv-teamets besök på Gotland är en del i en omfattande reportageresa där de ska spegla klimatförändringarna.

Gotland kommer att uppmärksammas som ett exempel på hur man kan arbeta för att minska klimatpåverkningarna.

Teamet kommer bland annat att besöka vindkraftsparker, samt spegla de gotländska planerna på att framställa biodrivmedel med hjälp av sockerbetor och biogas.

Programmet kommer att visas i slutet av oktober och sänds på franska, arabiska och engelska och har en mångmiljonpublik.