Får ha stängsel i Västergarn

Länsstyrelsen har fått klagomål på att Bibos fiskeläge i Västergarn stängslat in.

Men eftersom hela fiskeläget redan sedan 1970-talet har varit som en semesterby med enbart fritidsboende, så har även dessa rätt till viss hemfridszon, tycker länsstyrlsen och gör därför inget åt anmälan.

Anmälan tyckte att stängslet stred mot strandskyddsbestämmelserna.

Men länsstyrelsen påpekar att strandskyddsbestämmelserna infördes EFTER det att bodarna blev fritidshus.