Fler kommunala hus säljs kanske i Burgsvik

Ytterligare någon av Gotlandshems fastigheter i Burgsvik kan komma att säljas till det privata bolaget Öjastorp AB. Företaget Öjastorp, som ägs av två privatpersoner i Burgsvik, äger sedan tre år tillbaka fastigheter med ett 30-tal lägenheter i Burgsvik.

Den fastighet som Gotlandshems styrelse kan tänka sig att sälja omfattar sex lägenheter i två radhuslängor inte långt från Sudergården.

- Öjastorps ledning är intresserade av att köpa fler fastigheter, men vi vill inte sälja för mycket, för balansens skull, säger Gotlandshems styrelseordförande centerpartisten Hans Klintbom.

Idag har Gotlandshem ett 30-tal lägenheter i Burgsvik, lika många som Öjastorp.

I november ska parterna träffas för att se om man kan enas om den planerade affären.