Kommunmedborgare kritiserar försäljningar

Kommunen får kritik för sina fastighetsförsäljningar från en kommunmedborgare som också hon vill bygga med havsutsikt.

Hon skriver att hon stått i tomtkö länge och sett hur attraktiva tomter med havsutsikt sålts till exploateringsbolag. Det gäller bland annat Norderstrands camping.

Hon anser också att kommunen skulle fått mer betalt för camping om tomterna sålts till enskilda.

Nu är hon orolig för att kommunen kommer att ge bort tomter med havsutsikt mellan Visby och Vibble och undrar hur länge hon ska stå i kö för en tomt med havsutsikt.