Nya höga taxeringsvärden på gårdar

Omkring 6 500 gotländska lantbruksföretag har nu fått sina nya taxeringsvärden. Många har fått kraftiga höjningar - i genomsnitt 40 procent - på den del av taxeringsvärdena som avser bostadshus och tomter.

För skog och åkermark är höjningarna mer måttliga, i snitt 25 procent för skog och 30 procent för åkermark. Men eftersom ägarna inte betalar någon skatt för den delen av jordbruksfastigheter och gåvoskatten är avskaffad, så är det värdet inte av någon praktisk betydelse, enligt Stefan Nypelius på LRF-konsult.

Att taxeringsvärdena på bostadshusen skjutit i höjden beror enligt Skatteverket på utvecklingen på övriga bostadsmarknaden.

Det är framför allt på gårdar i närheten av Visby som taxeringsvärdena stigit kraftigt.

De nya taxeringsvärdena baseras på värdet på dom gårdar som bytte ägare under åren 2004-2006, och det var närmare 250 stycken.