Negativa yttranden om oljeborrning

Såväl kommunen som länsstyrelsen på Gotland är tveksamma till Opabs planerade borrning efter olja söder om Gotland, kallat projekt Dalders.

Kommunen påpekar i sitt yttrande att den svenska miljöpolitiken går ut på att minska beroendet av fossila bränslen och att ett nytt tillstånd till oljeborrning för de kommande 20 åren verkar vara ett steg i motsatt riktning.

Oljan som kan finnas i området antas ha en hög kvalité och därför tycker kommunen att det är bättre att spara på den som en resurs för framtiden.

Länsstyrelsen är inne på ungefär samma linje och påpekar dessutom att de eventuella oljefyndigheterna omges av lekskyddsområden för torsk med fiskeförbud mellan 1 maj och 31 oktober. Och den perioden sammanfaller med den period som provborrning planeras.