Klagomål på flygbuller över Gotland

Den flygtrafikled som numera passerar över södra Gotland stör vissa personer på Sudret. En klagande som skrivit till kommunen anser att flygleden går över områden som tidigare varit tysta och där buller från flyg varit mycket sällsynt, men att det numera kan passera mellan 10 och 15 plan på bara en timme.

Den klagande tror att flygtrafiken kommer att öka ännu mer och att det i längden ger negativa konsekvenser för den gotländska turismen.

Han tycker att politikerna i kommunen skall gå samman mot Luftfartsstyrelsen och påpeka vilket uruselt beslut de tog när nya flygleden godkändes.