Fullmäktige sa ja till Tillväxt Gotland

Gotlands kommunfullmäktige har godkänt bildandet av den nya föreningen ”Tillväxt Gotland” och att kommunen ska bli medlem i föreningen.

Syftet är att förbättra näringslivsklimatet på Gotland, som tidigare fått dåligt betyg av näringslivet.

Beslutet att bilda den nya föreningen togs enhälligt av kommunpolitikerna.