Ungdomsbråk i tingsrätten

Två 16-åringar dömdes i dag vid Gotlands tingsrätt för misshandel respektive ofredande. Påföljden blev 80 dagsböter respektive 40 timmars samhällstjänst.

Ungdomarna fick kontakt via internet och gjorde upp om att träffas i Visby för att ”snacka”. Men istället drabbade de samman i ett gängbråk.

De två 16-åringarna ska bland annat ha knuffat, nypt och slagit en jämnårig. Den misshandlade hade begärt 12 000 kronor i skadestånd för den kränkning han utsatts för.

Men något skadestånd får han inte eftersom tingsrätten anser att han medvetet utsatt sig för en risk när han kom till mötesplatsen i Visby.