Säljer mark till hotellbygge

I dag beslutade kommunfullmäktige att sälja mark ovanför Visby hamn till Gotlandsbolagets fastighetsbolag, Fastighets AB Kopparsvik. Företaget vill bygga hotell.

Marken har värderats till sex miljoner kronor men eftersom köparen får betala för arkeologiska undersökningar och dessutom anlägga en gångväg mellan Färjeleden och Ravinstigen, så har försäljningssumman satts till fem miljoner.