Tvisteförhandling om flextid i vården

Gotlands kommun bryter mot gällande kollektivavtal rörande flextid inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Det anser  Vårdförbundet och påkallar därför en tvisteförhandling och kräver kommunen på skadestånd.

Avdelningschefen vid Vårdförbundet Gotland, Maria Ahlmark, säger till Radio Gotland att det handlar om att deras medlemmar blir blåsta på ersättningar de har rätt genom att Gotlands kommun använder flextidsavtalet på ett felaktigt sätt.

Vårdförbundet har påtalat problemet för kommunen vid ett flertal tillfällen men ändå har inget hänt.

Därför kommer nu vårdförbundet kräva Gotlands kommun på ett svidande skadestånd.

Vårdförbundet organiserar bland annat barnmorskor, biomedicinska analytiker och sjuksköterskor.