Hassela får Global-pris

Hassela Gotland får Global Gotlands vandringspris för 2007 för 25 års arbete med integration.

Hassela Gotland får priset för att i 25 år ha tillvaratagit ungdomars förmåga, erfarenheter och upplevelser, samt inte minst, goda vilja. Hassela har verkat för att skapa både möjligheter och bättre förståelse för integrationsarbetet i det gotländska samhället.

Priset kommer inom kort att delas ut av landshövding Marianne Samuelsson.