De vill ha kvar Arbetscentrum

Nu reagerar Gotlands hembygdsförbund på kommunens planer att lägga ner Arbetscentrum nästa år.

Arbetscentrum är ett samarbete mellan kommun och arbetsförmedling som är till för människor som har svårt att hitta jobb på den vanliga arbetsmarknaden.

Hembygdsförbundet skriver nu till kommunstyrelsen att de tycker att Arbetscentrum ska vara kvar. Dels eftersom mycket av det arbete som görs på Arbetscentrum är renovering och restaurering av byggnader på Gotland och att det på så sätt bidrar till att bevara kulturarvet. Dels menar de att Arbetscentrum ska vara kvar eftersom det underlättar för vissa att komma ut i arbetslivet.

Den 25 oktober fattar kommunstyrelsen beslut om Arbetscentrum där totalt 18 anställda arbetar idag.