Många småhusägare får höjd skatt

16 procent av alla småhusägare på Gotland får höjd fastighetsskatt nästa år, 2008. Det är en större andel än riksgenomsnittet som ligger på 11 procent.

Det visar statistik som SCB tagit fram åt Villaägarnas Riksförbund.

Fastighetsskatten får nästa år ett tak på 6 000 kronor, samtidigt som skattesatsen sänks från 1 till 0,75 procent av taxeringsvärdet.

Trots det får drygt 220 000 småhusägare betala högre fastighetsskatt nästa år jämfört med i år.

Här på Gotland drabbas cirka 3 000 småhusägare av högre skatt.