Skilda åsikter om bygge i Öja

Byggnadsnämnden på Gotland har gett ett negativt förhandsbesked för bygget av två nya hus i Öja.

Men beslutet har överklagats till länsstyrelsen som nu beslutat skicka tillbaka ärendet till byggnadsnämnden.

Motiveringen till att byggnadsnämnden sagt nej till husen är bland annat att de ligger för nära en stor ladugård med djur.

Men länsstyrelsen tycker att det finns sådana brister i byggnadsnämndens motivering att det inte går att pröva ärendet. Och därför går nu ärendet tillbaka till byggnadsnämnden för ny prövning.