Föremål i flera kyrkor rustas upp

Länsstyrelsen på Gotland har fattat beslut om en rad konserveringsarbeten av kulturhistoriskt värdefulla föremål.

Det gäller bland annat konservering och uppställning av medeltida skulpturer i kyrkan i Hall.

I Lokrume kyrka finns en rad kulturhistoriskt värdefulla föremål som ska visas i en utställningsmonter längst bak i kyrkan. Det är bland annat en tornmodell och en tennflaska från 1700-talet, en budkavle och en kalk som nu finns i Länsmuséet.

På kyrkogården i Bunge finns en stenstolpe för hästförtöjning som har spruckit och som ska lagas.

Och på Lye kyrkogård ska ett sockenmagasin restaureras.