Ja till vindkraft vid Stjups

Ksau sa i dag ja till det nya detaljplaneförslag för Stjups vindkraftpark i Hablingbo.

De ursprungliga planerna för vindkraftparken har gjorts om flera gånger och planerna har dragit ut på tiden i flera år.

Det nya förslaget som lagts på politikernas bord innebärt att sex vindkraftverk med en totalhöjd på 150 meter ska kunna placeras i området som ligger några kilometer innanför kusten mellan Nisseviken och Kvarnåkershamn.